Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svackdike

Svackdike
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.23

Ett svackdike är ett grunt gräsklätt dike som löper utmed en väg för att rena dagvattnet och minska risken för översvämningar. När vattnet rinner av asfalten samlas grus och partiklar i diket innan det leds vidare till dagvattenledningarna.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Dike och växtbäddar längs med Bergslagsvägens södra sida

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

1

Genomförd
Svackdike, Lunda industriområde

Genomförd

Åtgärder

2016

Trafikkontoret

Åtgärder

2

Genomförd
Svackdike nedströms Huvudsta ridskola.

Genomförd

Åtgärder

2018

Solna stad