Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Provtagning av bottensediment

Provtagning av bottensediment. Foto: Per Jonsson
Provtagning av bottensediment. Foto: Per Jonsson
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.43

Resultat

För att kartlägga föroreningar i sediment i Bällstaån och Veddestabäcken har Järfälla kommun låtit utföra ensedimentundersökning. Provtagningar genomfördes under år 2016. Utvärdering av reslutaten visar att halterna av antracen och TBT i sediment generellt överskrider sina fastställda gränsvärden för kemisk status. Resultaten från de 14 punkterna som provtogs visar att bly, antracen, flouranten och TBT förekommer i halter som överstiger gränsvärden för god kemisk status. Halterna för koppar överstiger gränsvärdet för god ekologisk status.

Ansvarig organisation
  • Järfälla kommun
Kontakt
  • Babette Marklund, Järfälla kommun
Uppdaterad: 2022-11-25