Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Artikel TEMA.3.3.7.1

Magelungen och Forsån uppnår inte god ekologisk och god kemisk status på grund av problem med både övergödning och miljögifter. För att nå miljökvalitetsnormerna har ett lokalt åtgärdsprogram tagits fram.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Magelungen och Forsån. I genomförandeplanen listas åtgärder för att de båda vattenförekomsterna ska nå god vattenstatus.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och har tagits fram i samverkan mellan Stockholm stad, Huddinge kommun och SVOA.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-01-31