Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattentemperatur i Östra Mälaren

Indikator TEMA.1.2.24

Ytvattentemperaturen påverkas av lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. En ökad ytvattentemperatur kan förlänga växtplanktonsäsongen och påverka artsammansättningen av växtplankton.

Ytvattentemperaturen kan även påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än kallare vatten.

Provtagningen görs av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), och ingår i den ordinarie recipientkontrollen. Ytvattentemperaturen mäts 0,5 meter under vattenytan. Denna indikator visar ytvattentemperaturen i augusti vid provpunkten Klubben som ligger i Fiskarfjärden, östra Mälaren inom Stockholms kommun. Datum för provtagningen inom augusti månad kan variera från år till år.

Ytvattentemperatur i augusti, vid provpunkten Klubben i Fiskarfjärden, Mälaren

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärden

1981

18,0

1

Årsvärden

1982

22,2

2

Årsvärden

1983

19,1

3

Årsvärden

1984

19,4

4

Årsvärden

1985

17,9

5

Årsvärden

1986

18,6

6

Årsvärden

1987

17,1

7

Årsvärden

1988

17,7

8

Årsvärden

1989

19,0

9

Årsvärden

1990

19,6

10

Årsvärden

1991

19,4

11

Årsvärden

1992

18,0

12

Årsvärden

1993

16,6

13

Årsvärden

1994

17,3

14

Årsvärden

1995

21,3

15

Årsvärden

1996

19,0

16

Årsvärden

1997

21,5

17

Årsvärden

1998

17,6

18

Årsvärden

1999

18,4

19

Årsvärden

2000

18,3

20

Årsvärden

2001

19,3

21

Årsvärden

2002

23,5

22

Årsvärden

2003

20,6

23

Årsvärden

2004

20,6

24

Årsvärden

2005

19,7

25

Årsvärden

2006

20,3

26

Årsvärden

2007

19,4

27

Årsvärden

2008

18,5

28

Årsvärden

2009

19,7

29

Årsvärden

2010

19,8

30

Årsvärden

2011

20,2

31

Årsvärden

2012

19,6

32

Årsvärden

2013

21,5

33

Årsvärden

2014

22,9

34

Årsvärden

2015

20,3

35

Årsvärden

2016

18,4

36

Årsvärden

2017

19,3

37

Årsvärden

2018

20,4

38

Årsvärden

2019

20,2

39

Årsvärden

2020

22,4

40

Årsvärden

2021

18,4

41

Årsvärden

2022

22,4

42

Linjär trend

1981

18,5

43

Linjär trend

2022

20,7

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

Kommentar

Mätdata från Klubben visar en tydlig ökning av ytvattentemperaturen i augusti, enligt trendlinjen i diagrammet. Variationerna kan dock vara stora mellan enskilda år. Medelvärdet för hela tidsperioden var 19,6°C. Den högsta vattentemperaturen i augusti uppmättes 2002 då det var 23,5°C, medan det kallaste året var 1993 med endast 16,6°C.

Vid genomgången av mätdata framgår att provtagningsdatum har varierat relativt mycket under årens lopp. Medelvärdet för provtagningsdatum är 16 augusti, och medianen är 17 augusti. Vissa år har dock provtagning skett redan första veckan i augusti, medan det andra år har skett i slutet av månaden.

Med anledning av detta har en analys gjorts av korrelationen mellan provtagningsdatum och vattentemperatur. Den visar att det inte finns något statistiskt samband mellan dessa parametrar. Lokala väderförhållanden i augusti verkar istället vara helt avgörande för vattentemperaturen det enskilda året. En annan faktor av betydelse är hur kraftig temperaturskiktning som uppstått när ytvattnet värmts upp under sommaren.

Uppdaterad: 2024-01-18