Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i rötslam

Indikator TEMA.6.4.1

Den största delen slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens gråvatten. Biltvättar är en annan stor källa. Ungefär tio procent av slammets kadmium beräknas komma från konstnärsfärger. Uppskattningen är dock osäker och bidraget kan vara större. 90 procent av inkommande kadmium hamnar i slammet.

Medelkoncentration av kadmium i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,7 mg/kg ts (2020).
Utgångsvärde:
1,5 mg/kg ts (2000).
Gränsvärde:
2,0 mg/kg ts.

Kommentar

Kadmiumhalten har ökat marginellt jämfört med åren 2016-2017, då halten var den lägsta någonsin i både Henriksdal och Bromma.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag om gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. De föreslagna gränsvärdena för kadmium är 1 mg/kg TS (år 2015), 0,9 mg/kg TS (år 2023) och 0,8 mg/kg TS (2030). Stockholm klarar i dag dessa gränsvärden, men arbetet med att ytterligare sänka kadmiumnivåerna bör ändå fortsätta.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09