Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spridning av PAH i stadsluft

Indikator TEMA.6.5.3

Källor till PAH i stadsluft.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Båttrafik

2008

23

1

Energi (produktion / användning)

2008

3

2

Småskalig uppvärmning

2008

293

3

Vägtrafik

2008

546

Datakälla: SLB analys har bidragit med data

Kommentar

Vägtrafiken är den dominerande källan tillsammans med småskalig uppvärmning.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14
Tema