Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fossilfri organisation

Solceller på tak i Norra Djurgårdsstaden
Mål 2: En fossilfri organisation 2030
Prioriterat mål MP.2

Mål 2: En fossilfri organisation 2030

Målbilden är att Stockholms stads organisation ska vara fossilfri 2030 inom samma systemgränser som stadens övriga utsläppsmål. Genom att staden går före och ska vara fossilfri redan år 2030 behöver växthusgasutsläppen från energianvändningen i stadens organisation minska i en snabbare takt än motsvarande utsläpp i den geografiska staden.

Uppdaterad: 2023-08-22