Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatanpassad stad

Växtbäddar med i Norra Djurgårdsstaden
Mål 3: Ett klimatanpassat Stockholm
Prioriterat mål MP.3

Mål 3: Ett klimatanpassat Stockholm

Målbilden är att Stockholm har utvecklats till en stad som är väl förberedd att kunna hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat. Stockholm ska ha en hög kapacitet att hantera både direkta och indirekta effekter av exempelvis höga vattennivåer och flöden, skyfall, värmeböljor och långvarig torka. Staden ska på lång sikt ha en god planering för att kunna hantera höjda havsnivåer.

Uppdaterad: 2024-01-17