Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Resurssmart stad

Pop-up återbruk
Mål 4: Ett resurssmart Stockholm
Prioriterat mål MP.4

Mål 4: Ett resurssmart Stockholm

Målbilden är att Stockholms stad har utvecklats till en stad där resurser används effektivt och i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det innebär att staden har identifierat och kartlagt stora resursflöden och har en utarbetad strategi för att skapa cirkularitet för dessa. Stockholm har anpassat sig till att resurser är ändliga genom att ha utvecklat och tagit till sig ny teknik, nya affärsmodeller och nya livsstilar.

Uppdaterad: 2023-09-06