Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fossilfri stad

Utsikt från Skinnarviksberget
Mål 1: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
Prioriterat mål MP.1

Mål 1: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Målbilden är att Stockholms stad och dess invånare har ställt om sin energianvändning till att vara fossilfri till år 2040. Detta innebär att energianvändning för uppvärmning, samt transporter el- och gasanvändning i Stockholm inte generar några nettoutsläpp av växthusgaser samt att staden verkar för att konsumtionens globala klimatpåverkan minskar kraftigt.

Staden ska ligga i framkant, och därför arbetar staden med målsättningen att Stockholm ska vara klimatpositivt år 2040. För att nå detta behöver teknik och affärsmodeller utvecklas.

Uppdaterad: 2023-09-12