Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskad resursanvändning och klokare konsumtion

Pop-up återbruk
Mål 4: Ett resurssmart Stockholm
Etappmål MP.4.1

Etappmålet innebär minskad användning av resurser och klokare val av produkter och tjänster. Under programperioden ska återbruket i Stockholm öka väsentligt och inom stadens verksamheter mångdubblas. Såväl dricksvattenförbrukningen som matsvinnet ska minska inom stadens verksamheter till 2023.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Minimera matsvinn i stadens verksamheter.
  • Minimera onödig materialåtgång genom väl planerade upphandlingar i stadens verksamheter.
  • Underlätta för ökat återbruk genom exempelvis fler pop-up-återbruk, stationära återbruk, förstärkning på återvinningscentraler och åtgärder för ökat återbruk av textilier.
  • Använda stadens interna återbrukscentrum, Stocket, som ett förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier till stadens verksamheter.
  • Stärk planeringen för multifunktionella ytor och tillskapandet av platser, utrymmen och infrastruktur som möjliggör en cirkulär hantering av stadens resursflöden.
  • Stimulera en delningsekonomi, exempelvis genom att främja bilpooler och andra delningstjänster.
  • Vidareutveckla stadens miljöhänsynskrav i stadens program för upphandling och inköp och stärk inriktningen mot cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande.
Uppdaterad: 2023-05-02
Prioriterade mål