Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja

Växtbäddar med i Norra Djurgårdsstaden
Mål 3: Ett klimatanpassat Stockholm
Etappmål MP.3.2

Etappmålet innebär att åtgärder riktas mot att göra Stockholm mer förberett att hantera höga temperaturer vid värmebölja, så att risken för negativ påverkan på människors liv och hälsa minskar.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Genomför risk- och sårbarhetsanalyser för stadens verksamheter.
  • Utöka stadsmiljön med mer grönska, vatten och vegetation som skuggar.
  • Genomför temperatursänkande åtgärder på och i anslutning till byggnader för att säkerställa god inomhusmiljö.
  • Ordna svalkande miljöer, exempelvis svala rum på boenden.
  • Bygg mångfunktionella, svalkande utomhusmiljöer.
  • Identifiera lösningar för att samla in regnvatten som kan återanvändas under perioder med torka.
Uppdaterad: 2023-08-18
Prioriterade mål