Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lillsjön - groddamm 1 Lillsjöparken

Dammen 2014. Foto: Magnus Sannebro
Dammen 2014. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Under 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm i Lillsjöparken inom ramen för projektet "Stockholms nya groddammar". Projektet finansierades av Miljömiljarden och Länsstyrelsen via statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

I närheten finns ytterligare en groddamm som anlades 2011 - Groddamm 2 Lillsjöparken

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar och vuxna individer av vanlig groda.

Stadsdelar Tema