Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bromma - groddamm "Söderbergakärret"

Groddamm
Foto: Sverker Lovén
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Groddammen anlades 2012 inom projektet "Groddjur i Stockholm" i syfte att restaurera ett naturligt skogskärr. Kärret är beläget i ett mindre skogsområde söder om Söderberga, sydväst om Beckomberga sjukhus i Råcksta. Kärret ligger på en höjd och omges av hällmark samt blandskogsområden. Platsen valdes efter tips från medlemmar i Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) vilka observerat lekande grodor, men mycket liten vattenvolym, vilket föreanledde stor uttorkningsrisk.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar av vanlig groda.

Skötsel
Tillsyn förslagsvis 1-2 gånger per år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation. Det finns utrymme för ytterligare rensning av skräp och sly.

Stadsdelar Tema