Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högdalen - groddamm "Cyklopendammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Cyklopendammen ligger mellan Rågsved och Högdalen intill ungdomskulturhuset ”Cyklopen”, därav dammens namn. Platsen är ett öppet sankt område bevuxet av ag. I dammen förekommer bland annat mindre vattensalamander.

Groddammen anlades i en översvämningszon längst ett dike vilket ansluter på Magelungsdiket år 2012 inom projektet "Groddjur i Stockholm". Grävningen utfördes med en mindre grävmaskin utrustad med larvfötter.

Med tanke på högt vattenstånd under våren kan tillgängligheten till dammen sannolikt vara dålig under denna period. En spång samt en mindre brygga skulle avsevärt förbättra tillgängligheten och människors möjlighet att observera och njuta av dammen och dess flora och fauna.

Resultat

Groddjur
I dammen förekommer mindre vattensalamander.

Tema