Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Östra Älvsjöskogen - groddamm "Ormkärrsdammen"

Romsamlingar
Romsamlingar av vanlig groda i Ormkärrsdammen 2015. Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Omrkärrsdammen ligger inom östra Älvsjöskogen i ett parti som ibland kallas ”Ormkärrsskogen”. Dammen är reproduktionslokal för vanlig groda. Enligt uppgifter har grodor och vattensalamandrar lekt i flera av de skogskärr som finns i skogsområdet sedan 80-talet. Området är den enda plats idag i Stockholm som hyser en betydande grodpopulation.

För att stödja den lokala groddjurspopulationen anlades en groddamm år 2012 inom ramen projektet "Groddjur i Stockholm" i anslutning till en befintlig bäckfåra. I samband med anläggandet av dammen utvidgades bäckfåran och dämdes upp med fyra dämmen.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade flera romsamlingar samt vuxna individer av vanlig groda.

Tema