Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Bilden visar förslag till placering och utformning av damm
Bilden visar förslag till placering och utformning av damm
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.

Platsen är vald utifrån hydrologiska förhållanden samt för att överbrygga avståndet mellan befintliga dammar i Kyrksjölöten och ligger i kanten av koloniområdet. En damm här kan bli en vacker tillförsel till det pittoreska koloniområdet.

Det är öppet söder om den föreslagna dammen varför solinstrålningen kommer vara hög. De stora träden på den norra sidan om dammen skapar ett skyddat läge vilket kommer ge ett gynnsamt mikroklimat med höga vattentemperaturer. Denna damm kan med fördel planteras med vackra trädgårdsformer av våtmarksväxter. Som alltid när det gäller dammar för vattensalamandrar är det viktigt med finbladig undervattensvegetation, dels för vattenkvalitén och dels som äggläggningsplatser och skydd.