Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Bilden visar förslag till dammens placering och utformning
Bilden visar förslag till dammens placering och utformning
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Vid Kyrksjön har flera groddammar anlagts med främsta syfte att stödja den större vattensalamandern som under 2015 återinplanterades till området. För att ytterligare stärka populationen av större vattensalamander kan fler dammar anläggas.

Platsen är vald utifrån hydrologiska förhållanden samt för att överbrygga avståndet mellan befintliga dammar i Kyrksjölöten. Den föreslagna platsen ligger norr om ett befintligt skogområde där vatten förefaller sippra ned mot den föreslagna dammen.

Skogsområdet har förträffliga övervintringsplatser för vattensalamandrar i de blockrika De Geer moränerna som finns här. Tillförseln av vatten samt närheten till övervintrings och födosöksområden gör detta till en lämplig plats för en damm. En del av schaktmassorna bör här användas till att bygga upp kanten på den norra sidan av dammen. Detta för att fånga upp det vatten som rinner ner från skogen.

I dagsläget är platsen ganska skuggad av stora träd samt skogskullen på södra sidan. För att få in mera solljus samt skapa plats för dammen bör några träd tas ned.