Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Långholmen - groddamm "Berget"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Groddammen ligger i en sänka mellan två bergsknallar på västra Långholmen. Lokalen hyser en mycket liten population av vanlig groda. Groddammen ligger endast cirka två kilometer från stadshuset, vilket gör grodpopulationen på denna plats särskilt unik och skyddsvärd.

Groddammen anlades 2011 inom projektet "Groddjur i Stockholm" genom grävning i ett naturligt skogskärr. Utloppet från kärret höjdes med hjälp av jord- och lermassor som gävdes ut från kärrets botten.

Läs mer om groddammen på Grodkollens hemsida, se länk på sidan till projektet.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar av vanlig groda.

Skötsel
Tillsyn förslagsvis ske en till två gånger per år för rensning av skräp och vart tredje till femte år för rensning av sly och akvatisk vegetation.

Stadsdelar Tema