Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

År 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen en ny groddamm norr om sjön Judarn - Lilla dammen. Judarskogens naturreservat är rikt på groddjur och håller även den ovanliga och skyddade större vattensalamandern.

Dammen anlades inom projektet "Stockholms nya groddammar" som finansierades av Miljömiljarden och Länsstyrelsen via statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Resultat

År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade vuxna individer av mindre vattensalamander.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema