Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Västra Älvsjöskogen - groddamm "Korkskruvdammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Älvsjöskogen hyser en stor population av vanlig groda och vanlig padda. En betydande del av dessa leker vid Långsjöns sydöstliga spets. För att nå dit måste groddjuren vandra över bilvägar. Dammen genomfördes i hopp om att kunna utgöra en alternativ reproduktionslokal för groddjur så att dessa slipper korsa några vägar.

Korkskruvdammen ligger i kanten av västra Älvsjöskogen intill Korkskruvvägen. Dammen skapades genom grävning av en djuphåla i ett befintligt kärr. De schaktmassor som uppstod placerades längst vallen mot gångstigen.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar samt vuxna individer av vanlig groda.

Tema