Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Högdalstopparna - rikare ängsflora

Utsikt mot Fagersjötoppen. Foto: Johan Pontén
Utsikt mot Fagersjötoppen. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.3.4

Exploateringskontoret utförde år 2006 en ruderatgynnande kompensationsåtgärd för anläggningen av ny gångväg vid Högdalstopparna. Åtgärden utgjordes av en mekanisk grävning som syftade till att röra runt och och störa de befintliga grusiga ruderatmiljöerna då ruderatväxter gynnas i stor utsträckning av att marktäcket rörs om och skapar nya etableringsmöjligheter, särskilt för för ettåriga ruderatarter. Åtgärden härrör från examensarbetet "Det störda landet". Förslaget togs upp inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Uppdaterad: 2022-02-10