Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna grovavfall

Indikator ME.C.Q72.6

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna grovavfall?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

 47

2021

1

Mycket nöjd

 21

2021

2

Ganska nöjd

 26

2021

3

Varken eller

 14

2021

4

Ganska missnöjd

 19

2021

5

Mycket missnöjd

 16

2021

6

Vet inte

 4

2021

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

47 procent av de svarande år 2021 uppgav att de var mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall.

Uppdaterad: 2023-05-08