Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lämna källsorterat hushållsavfall

Indikator ME.C.Q72.1

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

 69

2021

1

Mycket nöjd

 33

2021

2

Ganska nöjd

 36

2021

3

Varken eller

 10

2021

4

Vet inte

 2

2021

5

Ganska missnöjd

 12

2021

6

Mycket missnöjd

 8

2021

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

69 % av svaranden uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.

Uppdaterad: 2023-01-02