Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sparar energi i bostaden

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q65

Spara el kan innebära att till exempel släcka lampor, isolera, spara på varmvatten eller använda energieffektiva produkter.

Fråga: Försöker ni i ert hushåll att spara energi i bostaden?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Mycket + ganska hög grad

2021

60

1

Ja, i mycket hög grad

2021

15

2

Ja, i ganska hög grad

2021

45

3

Ja, i liten grad

2021

34

4

Nej, inte alls

2021

7

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

En klar majoritet av stockholmarna försöker i någon utsträckning att spara energi i bostaden. 6 av 10 uppgav i 2021 års enkät att de i hög grad eller ganska hög grad sparar energi i sin bostad. Observera att den senaste enkäten genomfördes i december 2021, före den ansträngda energisituationen som uppstod år 2022.

Uppdaterad: 2023-05-08