Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i rötslam

Indikator TEMA.6.2.1

Slammets innehåll av kvicksilver har till cirka 90 procent sitt ursprung i användningen av amalgam. Det kan röra sig om amalgamfyllningar som nöts, utsläpp från tandläkare samt läckande rörsediment som beror på historiska utsläpp.

Medelkoncentration av kvicksilver i rötslam.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)

0

Totalt 3-årsmedel

1995

2,6

1

Totalt 3-årsmedel

1996

3,0

2

Totalt 3-årsmedel

1997

3,0

3

Totalt 3-årsmedel

1998

2,8

4

Totalt 3-årsmedel

1999

2,1

5

Totalt 3-årsmedel

2000

1,8

6

Totalt 3-årsmedel

2001

1,6

7

Totalt 3-årsmedel

2002

1,5

8

Totalt 3-årsmedel

2003

1,4

9

Totalt 3-årsmedel

2004

1,3

10

Totalt 3-årsmedel

2005

1,2

11

Totalt 3-årsmedel

2006

1,0

12

Totalt 3-årsmedel

2007

0,9

13

Totalt 3-årsmedel

2008

0,8

14

Totalt 3-årsmedel

2009

0,8

15

Totalt 3-årsmedel

2010

0,8

16

Totalt 3-årsmedel

2011

0,8

17

Totalt 3-årsmedel

2012

0,8

18

Totalt 3-årsmedel

2013

0,7

19

Totalt 3-årsmedel

2014

0,7

20

Totalt 3-årsmedel

2015

0,6

21

Totalt 3-årsmedel

2016

0,6

22

Totalt 3-årsmedel

2017

0,5

23

Totalt 3-årsmedel

2018

0,5

24

Totalt 3-årsmedel

2019

0,5

25

Bromma

1995

1,3

26

Bromma

1996

1,9

27

Bromma

1997

1,3

28

Bromma

1998

1,2

29

Bromma

1999

1,1

30

Bromma

2000

1,0

31

Bromma

2001

0,9

32

Bromma

2002

0,9

33

Bromma

2003

1,1

34

Bromma

2004

0,9

35

Bromma

2005

0,8

36

Bromma

2006

0,7

37

Bromma

2007

0,7

38

Bromma

2008

0,9

39

Bromma

2009

0,6

40

Bromma

2010

0,7

41

Bromma

2011

0,6

42

Bromma

2012

0,5

43

Bromma

2013

0,6

44

Bromma

2014

0,5

45

Bromma

2015

0,4

46

Bromma

2016

0,5

47

Bromma

2017

0,4

48

Bromma

2018

0,6

49

Bromma

2019

0,4

50

Henriksdal

1995

2,9

51

Henriksdal

1996

5,0

52

Henriksdal

1997

2,9

53

Henriksdal

1998

2,2

54

Henriksdal

1999

2,2

55

Henriksdal

2000

1,8

56

Henriksdal

2001

1,7

57

Henriksdal

2002

1,5

58

Henriksdal

2003

1,5

59

Henriksdal

2004

1,3

60

Henriksdal

2005

1,0

61

Henriksdal

2006

0,9

62

Henriksdal

2007

0,9

63

Henriksdal

2008

0,8

64

Henriksdal

2009

0,8

65

Henriksdal

2010

0,8

66

Henriksdal

2011

0,8

67

Henriksdal

2012

0,8

68

Henriksdal

2013

0,7

69

Henriksdal

2014

0,6

70

Henriksdal

2015

0,6

71

Henriksdal

2016

0,6

72

Henriksdal

2017

0,6

73

Henriksdal

2018

0,5

74

Henriksdal

2019

0,4

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Kvicksilverhalten minskar långsiktigt i både Henriksdal och Bromma. Halten är högre i Henriksdal vilket kan bero på att betydligt fler tandvårdskliniker är anslutna till Henriksdal. Kvicksilver kan avlagras i ledningsnätet och finnas kvar under lång tid. Under flera år har det pågått saneringar av ledningsnätet hos de tandvårdskliniker som inte genomfört åtgärder tidigare.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag till nya gränsvärden för metaller i slam som ska tillföras åkermarken. Det föreslagna gränsvärdet för kvicksilver år 2030 är 0,6 mg/kg. Marginalen till det nuvarande gränsvärdet för kvicksilver vid användning av slam för jordbruksändamål, 2,5 mg/kg är god.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-02