Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i väggmossa

Indikator TEMA.6.2.3

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Kvicksilver i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,035 µg/g (2010).
Utgångsvärde:
0,228 µg/g (2000).

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av kvicksilver i länet varierade mellan 0,02 µg/g och 0,06 µg/g.

Analysmetoden ändrades till 2010 års mätningar, vilket kan förklara att halterna går upp i vissa punkter jämfört med 2005.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>0,2 µg/g

1

 

0,1–0,2 µg/g

2

 

0,07–0,1 µg/g

3

 

<0,07 µg/g

Uppdaterad: 2020-01-14