Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

TBT i rötslam

Indikator TEMA.6.7.2

I rötslammet hittas också andra tennorganiska föreningar som dibutyltenn, monobutyltenn, men inte trifenyltenn. Tennorganiska föreningar är giftiga för vattenlevande djur och andra organismer. De används därför för att bekämpa olika typer av djur, växt- eller mikroorganismer.

En vanlig tennorganisk förening är tributyltenn (TBT). TBT är nu förbjudet eftersom det har hormonstörande egenskaper även i halter som knappt är mätbara. TBT påverkar därför både människor och djurlivet i vattenmiljön, exempelvis kan det orsaka att snäckor blir tvåkönade och inte kan fortplanta sig.

Medelkoncentration av TBT i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0,004 µg/g ts (2022).
Utgångsvärde:
0,02 µg/g ts (2009).

Kommentar

Koncentrationen av TBT i rötslam har legat på ungefär samma nivå sedan 2016, men ökade något i Bromma år 2022.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-20