Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Kyrksjödammen anlades år 2007 som en del av projektet ”Stockholms nya Groddammar” och ligger inom Kyrksjölötens naturreservat på södra sidan av Kyrksjön. Området är avsatt som Natura 2000-område med anledning av att större vattensalamander tidigare förekommit här.

Kyrksjödammen förstorades i två etapper 2011-2013 inom ramen för projektet ”Groddjur i Stockholm” genom bidrag från LONA och Miljömiljarden. Schaktmassor placerades på västra sidan samt på östra sidan där en cirka en meter hög kulle bildades. Anledningen till förstoringen av dammen var att skapa mer gynnsamma förutsättningar för den större vattensalamandern som tidigare har förekommit inom området.

Resultat

Groddjur
Vid inventering av dammen 2013 hittade man totalt 27 individer av vanlig padda och 24
individer av mindre vattensalamander. Ingen större vattensalamander observerades under inventeringen och inte heller någon rom av groddjur.

En återintroduktion av större vattensalamander har genomförts under 2015 med initialt lyckat resultat. Läs mer om resultaten av återintroduktionen via länk på sidan.

Skötsel
Dammen är i behov av återkommande rensningar av sly och akvatisk vegetation vart tredje till femte år. Under 2015 rensades dammen på vegetation i samband med invigningen av dammen.

Övrigt
Invigningen anordnades av miljöförvaltningen i samarbete med Stockholms herpetologiska förening. Flera närboenden och övrigt intresserade från allmänheten deltog och hjälpte till att avlägsna vegetation.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholms herpetologiska förening
Kontakt
Uppdaterad: 2023-04-14