Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Intresse av miljöfrågor

Indikator ME.C.Q90

Diagrammet visar hur intresserade stockholmarna är av miljöfrågor.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de är intresserade av miljöfrågor. Från mycket intresserad till totalt ointresserad.

Fråga: Är du intresserad av miljöfrågor?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
48 % (2023).
Utgångsvärde:
47 % (2004).

Kommentar

År 2023 svarade drygt två av tre respondenter att de är mycket eller ganska intresserade av miljöfrågor. Det är en minskning med 7 procentenheter från mätningen år 2021 och det lägsta uppgivna intresset sedan mätningen år 2007. Detta skulle möjligen kunna anses som ett trendbrott från det tidigare ökande intresset för miljöfrågor.
Miljöintresset är generellt större bland kvinnor än män och ökar med stigande ålder.

Uppdaterad: 2023-11-02