Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Intresse av miljöfrågor

Indikator ME.C.Q90

Diagrammet visar hur intresserade stockholmarna är av miljöfrågor.

Data hämtas från stadens medborgarenkät om miljö och miljövanor. De svarande fick ange i vilken grad de är intresserade av miljöfrågor. Från mycket intresserad till totalt ointresserad.

Fråga: Är du intresserad av miljöfrågor?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ganska + Mycket intresserad

2004

60

1

Ganska + Mycket intresserad

2007

70

2

Ganska + Mycket intresserad

2010

69

3

Ganska + Mycket intresserad

2013

70

4

Ganska + Mycket intresserad

2020

72

5

Ganska + Mycket intresserad

2021

74

6

Ganska + Mycket intresserad

2023

68

7

Mycket intresserad

2004

13

8

Mycket intresserad

2007

21

9

Mycket intresserad

2010

19

10

Mycket intresserad

2013

23

11

Mycket intresserad

2020

22

12

Mycket intresserad

2021

22

13

Mycket intresserad

2023

20

14

Ganska intresserad

2004

47

15

Ganska intresserad

2007

50

16

Ganska intresserad

2010

50

17

Ganska intresserad

2013

47

18

Ganska intresserad

2020

50

19

Ganska intresserad

2021

52

20

Ganska intresserad

2023

48

21

En aning intresserad

2004

29

22

En aning intresserad

2007

23

23

En aning intresserad

2010

23

24

En aning intresserad

2013

22

25

En aning intresserad

2020

21

26

En aning intresserad

2021

21

27

En aning intresserad

2023

24

28

Rätt så ointresserad

2004

9

29

Rätt så ointresserad

2007

6

30

Rätt så ointresserad

2010

6

31

Rätt så ointresserad

2013

7

32

Rätt så ointresserad

2020

6

33

Rätt så ointresserad

2021

4

34

Rätt så ointresserad

2023

6

35

Totalt ointresserad

2004

2

36

Totalt ointresserad

2007

1

37

Totalt ointresserad

2010

2

38

Totalt ointresserad

2013

1

39

Totalt ointresserad

2020

1

40

Totalt ointresserad

2021

1

41

Totalt ointresserad

2023

2

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

År 2023 svarade drygt två av tre respondenter att de är mycket eller ganska intresserade av miljöfrågor. Det är en minskning med 7 procentenheter från mätningen år 2021 och det lägsta uppgivna intresset sedan mätningen år 2007. Detta skulle möjligen kunna anses som ett trendbrott från det tidigare ökande intresset för miljöfrågor.
Miljöintresset är generellt större bland kvinnor än män och ökar med stigande ålder.

Uppdaterad: 2023-11-02