Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kläder och textil

Indikator ME.C.Q73.7

Brukar du/ditt hushåll sortera ut kläder och textil för återvinning eller återanvändning?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
14 % (2021).
Utgångsvärde:
19 % (2013).

Kommentar

68 procent av de svarande år 2021 uppgav att de ofta eller alltid brukar sortera ut kläder och textil i sina hushåll för återvinning eller återanvändning.

Uppdaterad: 2023-05-08