Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Närproducerade varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q69.4

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja närproducerade varor?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Oftast + Alltid

2010

26

1

Oftast + Alltid

2013

32

2

Oftast + Alltid

2016

32

3

Oftast + Alltid

2021

41

4

Alltid

2010

4

5

Alltid

2013

5

6

Alltid

2016

5

7

Alltid

2021

5

8

Oftast

2010

22

9

Oftast

2013

27

10

Oftast

2016

26

11

Oftast

2021

36

12

Ibland

2010

40

13

Ibland

2013

43

14

Ibland

2016

46

15

Ibland

2021

46

16

Sällan

2010

21

17

Sällan

2013

14

18

Sällan

2016

12

19

Sällan

2021

8

20

Aldrig

2010

6

21

Aldrig

2013

5

22

Aldrig

2016

4

23

Aldrig

2021

2

24

Vet inte

2010

6

25

Vet inte

2013

5

26

Vet inte

2016

6

27

Vet inte

2021

3

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen svarande som uppger att de alltid köper närproducerade dagligvaror ligger konstant kring ungefär 5 procent. Svaranden som ofta köper närproducerade dagligvaror har sedan konsumtionsvanorna började undersökas år 2010 ökat med 14 procent. År 2021 uppgick andelen till 36 procent.

Uppdaterad: 2023-05-08