Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plast

Indikator ME.C.Q73.13

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut plast (plastförpackningar och övrig plast) för återvinning?

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Senaste värdet:
4 % (2021).
Utgångsvärde:
4 % (2021).

Kommentar

År 2021 uppgav 82 av de svarand att de ofta eller alltid brukade sortera ut plast i sina hushåll för återvinning.

Uppdaterad: 2023-05-08