Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plast

Indikator ME.C.Q73.13

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut plast (plastförpackningar och övrig plast) för återvinning?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Alltid

 52

2021

1

Oftast

 30

2021

2

Ibland

 7

2021

3

Sällan

 6

2021

4

Aldrig

 4

2021

5

Vet inte

 1

2021

6

Oftast + Alltid

 82

2021

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

År 2021 uppgav 82 av de svarand att de ofta eller alltid brukade sortera ut plast i sina hushåll för återvinning.

Uppdaterad: 2023-05-08