Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plast

Indikator ME.C.Q73.13

Fråga: Brukar du/ditt hushåll sortera ut plast (plastförpackningar och övrig plast) för återvinning?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Oftast + Alltid

2021

82

1

Alltid

2021

52

2

Oftast

2021

30

3

Ibland

2021

7

4

Sällan

2021

6

5

Aldrig

2021

4

6

Vet inte

2021

1

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

År 2021 uppgav 82 av de svarand att de ofta eller alltid brukade sortera ut plast i sina hushåll för återvinning.

Uppdaterad: 2023-05-08