Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.14

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (10-log/100 ml) Datum

0

Djurgårdsbrunnsviken

 1,0

2022

1

Hammarby sjö

 1,9

2022

2

Husarviken

 2,0

2022

3

Lilla Värtan

 1,5

2022

4

Saltsjön

 1,3

2022

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i vattenförekomsten, inte invid strandkanten. De senaste mätningarna visar att Stockholms kustvatten har tjänliga badvatten med avseende på bakteriehalter, med undantag för Husarviken.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Otjänligt för bad

>3,0 10-log/100 ml

1

 Tjänligt för bad, med anmärkning

2,0–3,0 10-log/100 ml

2

 Tjänligt för bad

<2,0 10-log/100 ml