Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.14

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten och innebär att vattnet kan vara hälsofarligt. Det beror inte så mycket på de koliforma bakterierna utan på andra bakterier som kan följa med i avloppsvattnet.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (10-log/100 ml) Datum

0

Djurgårdsbrunnsviken

 1,8

2020

1

Hammarby sjö

 1,6

2020

2

Husarviken

 2,1

2020

3

Lilla Värtan

 1,0

2020

4

Saltsjön

 2,9

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i vattenförekomsten, inte invid strandkanten. Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

De senaste mätningarna visar att Stockholms kustvatten i stor utsträckning är tjänligt för bad.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Otjänligt för bad

>3,0 10-log/100 ml

1

 Tjänligt för bad, med anmärkning

2,0–3,0 10-log/100 ml

2

 Tjänligt för bad

<2,0 10-log/100 ml

Uppdaterad: 2021-06-04