Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier, sjöar

Algblomning i Munkbrokanalen
Algblomning i Munkbrokanalen. Foto: Gunnar Aneer/Azote
Indikator TEMA.3.5.7.15

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (10-log/100 ml) Datum

0

Bällstaviken

 2,6

2021

1

Drevviken

 0,7

2021

2

Fiskarfjärden

 1,3

2021

3

Flaten

 0,7

2021

4

Görväln

 0,7

2018

5

Isbladskärret

 1,2

2017

6

Judarn

 1,1

2021

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 2,4

2021

8

Kyrksjön

 0,8

2021

9

Laduviken

 1,2

2017

10

Lappkärret

 0,8

2017

11

Lillsjön

 1,4

2021

12

Långsjön

 1,7

2021

13

Magelungen

 1,3

2021

14

Riddarfjärden

 2,1

2021

15

Råcksta Träsk

 1,4

2021

16

Rödstensfjärden

 0,7

2018

17

Sicklasjön

 1,3

2021

18

Spegeldammen

 0,8

2017

19

Trekanten

 2,4

2021

20

Ulvsundasjön

 1,9

2021

21

Årstaviken

 2,2

2021

22

Ältasjön

 2,0

2021

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts E.coli-bakterier. Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om fem fått en anmärkning.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Otjänligt för bad

>3,0 10-log/100 ml

1

 Tjänligt för bad, med anmärkning

2,0–3,0 10-log/100 ml

2

 Tjänligt för bad

<2,0 10-log/100 ml