Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

1982

40,7

1

Brunnsviken

1983

38,0

2

Brunnsviken

1984

34,3

3

Brunnsviken

1985

39,3

4

Brunnsviken

1986

41,0

5

Brunnsviken

1987

37,7

6

Brunnsviken

1988

41,3

7

Brunnsviken

1989

39,3

8

Brunnsviken

1990

40,0

9

Brunnsviken

1991

23,3

10

Brunnsviken

1992

23,0

11

Brunnsviken

1993

18,0

12

Brunnsviken

1994

18,1

13

Brunnsviken

1995

16,0

14

Brunnsviken

1996

15,2

15

Brunnsviken

1997

18,8

16

Brunnsviken

1998

15,9

17

Brunnsviken

1999

18,4

18

Brunnsviken

2000

16,9

19

Brunnsviken

2001

15,9

20

Brunnsviken

2002

13,1

21

Brunnsviken

2004

12,8

22

Brunnsviken

2005

13,7

23

Brunnsviken

2006

12,3

24

Brunnsviken

2007

18,0

25

Brunnsviken

2008

19,0

26

Brunnsviken

2009

17,3

27

Brunnsviken

2010

19,3

28

Brunnsviken

2011

20,5

29

Brunnsviken

2012

20,5

30

Brunnsviken

2013

13,9

31

Brunnsviken

2014

11,9

32

Brunnsviken

2015

10,2

33

Brunnsviken

2016

10,1

34

Brunnsviken

2017

9,60

35

Brunnsviken

2018

15,0

36

Brunnsviken

2019

13,9

37

Brunnsviken

2020

11,7

38

Djurgårdsbrunnsviken

1982

44,4

39

Djurgårdsbrunnsviken

1983

40,1

40

Djurgårdsbrunnsviken

1984

40,7

41

Djurgårdsbrunnsviken

1985

30,3

42

Djurgårdsbrunnsviken

1986

54,9

43

Djurgårdsbrunnsviken

1987

41,2

44

Djurgårdsbrunnsviken

1988

41,2

45

Djurgårdsbrunnsviken

1989

40,1

46

Djurgårdsbrunnsviken

1990

57,2

47

Djurgårdsbrunnsviken

1991

43,7

48

Djurgårdsbrunnsviken

1992

42,7

49

Djurgårdsbrunnsviken

1993

23,1

50

Djurgårdsbrunnsviken

1994

30,5

51

Djurgårdsbrunnsviken

1995

19,7

52

Djurgårdsbrunnsviken

1996

33,6

53

Djurgårdsbrunnsviken

1997

32,2

54

Djurgårdsbrunnsviken

1998

30,6

55

Djurgårdsbrunnsviken

1999

25,6

56

Djurgårdsbrunnsviken

2000

18,8

57

Djurgårdsbrunnsviken

2001

23,7

58

Djurgårdsbrunnsviken

2002

21,7

59

Djurgårdsbrunnsviken

2003

22,8

60

Djurgårdsbrunnsviken

2004

16,6

61

Djurgårdsbrunnsviken

2005

13,9

62

Djurgårdsbrunnsviken

2006

12,5

63

Djurgårdsbrunnsviken

2007

16,2

64

Djurgårdsbrunnsviken

2008

23,1

65

Djurgårdsbrunnsviken

2009

27,5

66

Djurgårdsbrunnsviken

2010

27,9

67

Djurgårdsbrunnsviken

2011

31,5

68

Djurgårdsbrunnsviken

2012

28,3

69

Djurgårdsbrunnsviken

2013

29,4

70

Djurgårdsbrunnsviken

2014

23,0

71

Djurgårdsbrunnsviken

2015

23,0

72

Djurgårdsbrunnsviken

2016

44,2

73

Djurgårdsbrunnsviken

2017

50,3

74

Djurgårdsbrunnsviken

2018

55,0

75

Djurgårdsbrunnsviken

2019

38,3

76

Djurgårdsbrunnsviken

2020

31,0

77

Hammarby sjö

1994

12,3

78

Hammarby sjö

1995

11,6

79

Hammarby sjö

1996

27,7

80

Hammarby sjö

1997

26,4

81

Hammarby sjö

1998

27,5

82

Hammarby sjö

1999

9,70

83

Hammarby sjö

2000

11,1

84

Hammarby sjö

2001

11,6

85

Hammarby sjö

2002

12,5

86

Hammarby sjö

2003

10,9

87

Hammarby sjö

2004

11,1

88

Hammarby sjö

2005

11,8

89

Hammarby sjö

2006

12,5

90

Hammarby sjö

2007

10,9

91

Hammarby sjö

2008

11,8

92

Hammarby sjö

2009

13,4

93

Hammarby sjö

2010

13,3

94

Hammarby sjö

2011

10,9

95

Hammarby sjö

2012

11,1

96

Hammarby sjö

2013

13,4

97

Hammarby sjö

2014

15,0

98

Hammarby sjö

2015

21,9

99

Hammarby sjö

2016

21,6

100

Hammarby sjö

2017

13,3

101

Hammarby sjö

2018

23,0

102

Hammarby sjö

2019

21,0

103

Hammarby sjö

2020

19,0

104

Husarviken

1982

41,0

105

Husarviken

1983

32,0

106

Husarviken

1984

45,0

107

Husarviken

1985

65,0

108

Husarviken

1986

86,0

109

Husarviken

1987

90,7

110

Husarviken

1988

110

111

Husarviken

1989

103

112

Husarviken

1990

102

113

Husarviken

1991

69,0

114

Husarviken

1992

62,0

115

Husarviken

1993

55,0

116

Husarviken

1994

63,9

117

Husarviken

1995

68,2

118

Husarviken

1996

66,5

119

Husarviken

1997

69,7

120

Husarviken

1998

72,5

121

Husarviken

1999

72,7

122

Husarviken

2000

57,2

123

Husarviken

2001

55,6

124

Husarviken

2002

47,0

125

Husarviken

2003

48,1

126

Husarviken

2004

35,5

127

Husarviken

2005

36,2

128

Husarviken

2006

47,5

129

Husarviken

2007

50,3

130

Husarviken

2008

54,0

131

Husarviken

2009

38,1

132

Husarviken

2010

45,7

133

Husarviken

2011

46,0

134

Husarviken

2012

35,2

135

Husarviken

2013

84,2

136

Husarviken

2014

90,8

137

Husarviken

2015

78,1

138

Husarviken

2016

56,6

139

Husarviken

2017

56,0

140

Husarviken

2018

62,3

141

Husarviken

2019

50,7

142

Husarviken

2020

74,0

143

Lilla Värtan

1982

20,7

144

Lilla Värtan

1983

16,5

145

Lilla Värtan

1984

23,1

146

Lilla Värtan

1985

20,8

147

Lilla Värtan

1986

16,8

148

Lilla Värtan

1987

11,6

149

Lilla Värtan

1988

11,2

150

Lilla Värtan

1989

11,4

151

Lilla Värtan

1990

11,4

152

Lilla Värtan

1991

8,40

153

Lilla Värtan

1992

8,80

154

Lilla Värtan

1993

9,40

155

Lilla Värtan

1994

10,6

156

Lilla Värtan

1995

9,20

157

Lilla Värtan

1996

5,60

158

Lilla Värtan

1997

8,00

159

Lilla Värtan

1998

12,6

160

Lilla Värtan

1999

12,8

161

Lilla Värtan

2000

18,9

162

Lilla Värtan

2001

14,6

163

Lilla Värtan

2002

16,5

164

Lilla Värtan

2003

8,50

165

Lilla Värtan

2004

10,5

166

Lilla Värtan

2005

9,70

167

Lilla Värtan

2006

8,60

168

Lilla Värtan

2007

8,40

169

Lilla Värtan

2008

7,40

170

Lilla Värtan

2009

10,3

171

Lilla Värtan

2010

8,80

172

Lilla Värtan

2011

12,9

173

Lilla Värtan

2012

13,3

174

Lilla Värtan

2013

13,9

175

Lilla Värtan

2014

11,6

176

Lilla Värtan

2015

8,90

177

Lilla Värtan

2016

11,1

178

Lilla Värtan

2017

11,8

179

Lilla Värtan

2018

15,3

180

Lilla Värtan

2019

17,3

181

Lilla Värtan

2020

20,0

182

Saltsjön

1982

18,0

183

Saltsjön

1983

11,4

184

Saltsjön

1984

9,10

185

Saltsjön

1985

6,60

186

Saltsjön

1986

8,90

187

Saltsjön

1987

8,00

188

Saltsjön

1988

7,20

189

Saltsjön

1989

4,80

190

Saltsjön

1990

6,10

191

Saltsjön

1991

17,8

192

Saltsjön

1992

19,3

193

Saltsjön

1993

22,6

194

Saltsjön

1994

12,5

195

Saltsjön

1995

13,7

196

Saltsjön

1996

14,1

197

Saltsjön

1997

16,0

198

Saltsjön

1998

14,6

199

Saltsjön

1999

10,0

200

Saltsjön

2000

6,40

201

Saltsjön

2001

7,80

202

Saltsjön

2002

7,60

203

Saltsjön

2003

9,00

204

Saltsjön

2004

12,6

205

Saltsjön

2005

13,8

206

Saltsjön

2006

16,3

207

Saltsjön

2007

9,90

208

Saltsjön

2008

10,2

209

Saltsjön

2009

6,90

210

Saltsjön

2010

10,0

211

Saltsjön

2011

9,30

212

Saltsjön

2012

9,00

213

Saltsjön

2013

9,40

214

Saltsjön

2014

13,4

215

Saltsjön

2015

14,4

216

Saltsjön

2016

12,9

217

Saltsjön

2017

9,23

218

Saltsjön

2018

12,9

219

Saltsjön

2019

12,1

220

Saltsjön

2020

14,7

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna uppnådde inget av Stockholms kustvatten god status med avseende på klorofyll. Brunnsviken har tidigare haft mycket höga halter klorofyll men under de senaste åren kan en nedåtgående trend noteras. Även i Djurgårdsbrunnsviken har klorofyllhalterna sjunkit vilket tyder på att fosforfällningarna i dessa båda vikar har bidragit till minskade halter. Klorofyllhalten har tydligt ökat i Lilla Värtan sedan 2015. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000.

Uppdaterad: 2022-06-23