Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

1982

40,7

1

Brunnsviken

1983

38,0

2

Brunnsviken

1984

34,3

3

Brunnsviken

1985

39,3

4

Brunnsviken

1986

41,0

5

Brunnsviken

1987

37,7

6

Brunnsviken

1988

41,3

7

Brunnsviken

1989

39,3

8

Brunnsviken

1990

40,0

9

Brunnsviken

1991

23,3

10

Brunnsviken

1992

23,0

11

Brunnsviken

1993

18,0

12

Brunnsviken

1994

18,1

13

Brunnsviken

1995

16,0

14

Brunnsviken

1996

15,2

15

Brunnsviken

1997

18,8

16

Brunnsviken

1998

15,9

17

Brunnsviken

1999

18,4

18

Brunnsviken

2000

16,9

19

Brunnsviken

2001

15,9

20

Brunnsviken

2002

13,1

21

Brunnsviken

2004

12,8

22

Brunnsviken

2005

13,7

23

Brunnsviken

2006

12,3

24

Brunnsviken

2007

18,0

25

Brunnsviken

2008

19,0

26

Brunnsviken

2009

17,3

27

Brunnsviken

2010

19,3

28

Brunnsviken

2011

20,5

29

Brunnsviken

2012

20,5

30

Brunnsviken

2013

13,9

31

Brunnsviken

2014

11,9

32

Brunnsviken

2015

10,2

33

Brunnsviken

2016

10,1

34

Brunnsviken

2017

9,60

35

Brunnsviken

2018

15,0

36

Brunnsviken

2019

13,9

37

Brunnsviken

2020

11,7

38

Brunnsviken

2022

7,50

39

Djurgårdsbrunnsviken

1982

44,4

40

Djurgårdsbrunnsviken

1983

40,1

41

Djurgårdsbrunnsviken

1984

40,7

42

Djurgårdsbrunnsviken

1985

30,3

43

Djurgårdsbrunnsviken

1986

54,9

44

Djurgårdsbrunnsviken

1987

41,2

45

Djurgårdsbrunnsviken

1988

41,2

46

Djurgårdsbrunnsviken

1989

40,1

47

Djurgårdsbrunnsviken

1990

57,2

48

Djurgårdsbrunnsviken

1991

43,7

49

Djurgårdsbrunnsviken

1992

42,7

50

Djurgårdsbrunnsviken

1993

23,1

51

Djurgårdsbrunnsviken

1994

30,5

52

Djurgårdsbrunnsviken

1995

19,7

53

Djurgårdsbrunnsviken

1996

33,6

54

Djurgårdsbrunnsviken

1997

32,2

55

Djurgårdsbrunnsviken

1998

30,6

56

Djurgårdsbrunnsviken

1999

25,6

57

Djurgårdsbrunnsviken

2000

18,8

58

Djurgårdsbrunnsviken

2001

23,7

59

Djurgårdsbrunnsviken

2002

21,7

60

Djurgårdsbrunnsviken

2003

22,8

61

Djurgårdsbrunnsviken

2004

16,6

62

Djurgårdsbrunnsviken

2005

13,9

63

Djurgårdsbrunnsviken

2006

12,5

64

Djurgårdsbrunnsviken

2007

16,2

65

Djurgårdsbrunnsviken

2008

23,1

66

Djurgårdsbrunnsviken

2009

27,5

67

Djurgårdsbrunnsviken

2010

27,9

68

Djurgårdsbrunnsviken

2011

31,5

69

Djurgårdsbrunnsviken

2012

28,3

70

Djurgårdsbrunnsviken

2013

29,4

71

Djurgårdsbrunnsviken

2014

23,0

72

Djurgårdsbrunnsviken

2015

23,0

73

Djurgårdsbrunnsviken

2016

44,2

74

Djurgårdsbrunnsviken

2017

50,3

75

Djurgårdsbrunnsviken

2018

55,0

76

Djurgårdsbrunnsviken

2019

38,3

77

Djurgårdsbrunnsviken

2020

31,0

78

Djurgårdsbrunnsviken

2022

18,0

79

Hammarby sjö

1994

12,3

80

Hammarby sjö

1995

11,6

81

Hammarby sjö

1996

27,7

82

Hammarby sjö

1997

26,4

83

Hammarby sjö

1998

27,5

84

Hammarby sjö

1999

9,70

85

Hammarby sjö

2000

11,1

86

Hammarby sjö

2001

11,6

87

Hammarby sjö

2002

12,5

88

Hammarby sjö

2003

10,9

89

Hammarby sjö

2004

11,1

90

Hammarby sjö

2005

11,8

91

Hammarby sjö

2006

12,5

92

Hammarby sjö

2007

10,9

93

Hammarby sjö

2008

11,8

94

Hammarby sjö

2009

13,4

95

Hammarby sjö

2010

13,3

96

Hammarby sjö

2011

10,9

97

Hammarby sjö

2012

11,1

98

Hammarby sjö

2013

13,4

99

Hammarby sjö

2014

15,0

100

Hammarby sjö

2015

21,9

101

Hammarby sjö

2016

21,6

102

Hammarby sjö

2017

13,3

103

Hammarby sjö

2018

23,0

104

Hammarby sjö

2019

21,0

105

Hammarby sjö

2020

19,0

106

Hammarby sjö

2022

12,5

107

Husarviken

1982

41,0

108

Husarviken

1983

32,0

109

Husarviken

1984

45,0

110

Husarviken

1985

65,0

111

Husarviken

1986

86,0

112

Husarviken

1987

90,7

113

Husarviken

1988

110

114

Husarviken

1989

103

115

Husarviken

1990

102

116

Husarviken

1991

69,0

117

Husarviken

1992

62,0

118

Husarviken

1993

55,0

119

Husarviken

1994

63,9

120

Husarviken

1995

68,2

121

Husarviken

1996

66,5

122

Husarviken

1997

69,7

123

Husarviken

1998

72,5

124

Husarviken

1999

72,7

125

Husarviken

2000

57,2

126

Husarviken

2001

55,6

127

Husarviken

2002

47,0

128

Husarviken

2003

48,1

129

Husarviken

2004

35,5

130

Husarviken

2005

36,2

131

Husarviken

2006

47,5

132

Husarviken

2007

50,3

133

Husarviken

2008

54,0

134

Husarviken

2009

38,1

135

Husarviken

2010

45,7

136

Husarviken

2011

46,0

137

Husarviken

2012

35,2

138

Husarviken

2013

84,2

139

Husarviken

2014

90,8

140

Husarviken

2015

78,1

141

Husarviken

2016

56,6

142

Husarviken

2017

56,0

143

Husarviken

2018

62,3

144

Husarviken

2019

50,7

145

Husarviken

2020

74,0

146

Husarviken

2022

61,0

147

Lilla Värtan

1982

20,7

148

Lilla Värtan

1983

16,5

149

Lilla Värtan

1984

23,1

150

Lilla Värtan

1985

20,8

151

Lilla Värtan

1986

16,8

152

Lilla Värtan

1987

11,6

153

Lilla Värtan

1988

11,2

154

Lilla Värtan

1989

11,4

155

Lilla Värtan

1990

11,4

156

Lilla Värtan

1991

8,40

157

Lilla Värtan

1992

8,80

158

Lilla Värtan

1993

9,40

159

Lilla Värtan

1994

10,6

160

Lilla Värtan

1995

9,20

161

Lilla Värtan

1996

5,60

162

Lilla Värtan

1997

8,00

163

Lilla Värtan

1998

12,6

164

Lilla Värtan

1999

12,8

165

Lilla Värtan

2000

18,9

166

Lilla Värtan

2001

14,6

167

Lilla Värtan

2002

16,5

168

Lilla Värtan

2003

8,50

169

Lilla Värtan

2004

10,5

170

Lilla Värtan

2005

9,70

171

Lilla Värtan

2006

8,60

172

Lilla Värtan

2007

8,40

173

Lilla Värtan

2008

7,40

174

Lilla Värtan

2009

10,3

175

Lilla Värtan

2010

8,80

176

Lilla Värtan

2011

12,9

177

Lilla Värtan

2012

13,3

178

Lilla Värtan

2013

13,9

179

Lilla Värtan

2014

11,6

180

Lilla Värtan

2015

8,90

181

Lilla Värtan

2016

11,1

182

Lilla Värtan

2017

11,8

183

Lilla Värtan

2018

15,3

184

Lilla Värtan

2019

17,3

185

Lilla Värtan

2020

20,0

186

Lilla Värtan

2022

13,5

187

Saltsjön

1982

18,0

188

Saltsjön

1983

11,4

189

Saltsjön

1984

9,10

190

Saltsjön

1985

6,60

191

Saltsjön

1986

8,90

192

Saltsjön

1987

8,00

193

Saltsjön

1988

7,20

194

Saltsjön

1989

4,80

195

Saltsjön

1990

6,10

196

Saltsjön

1991

17,8

197

Saltsjön

1992

19,3

198

Saltsjön

1993

22,6

199

Saltsjön

1994

12,5

200

Saltsjön

1995

13,7

201

Saltsjön

1996

14,1

202

Saltsjön

1997

16,0

203

Saltsjön

1998

14,6

204

Saltsjön

1999

10,0

205

Saltsjön

2000

6,40

206

Saltsjön

2001

7,80

207

Saltsjön

2002

7,60

208

Saltsjön

2003

9,00

209

Saltsjön

2004

12,6

210

Saltsjön

2005

13,8

211

Saltsjön

2006

16,3

212

Saltsjön

2007

9,90

213

Saltsjön

2008

10,2

214

Saltsjön

2009

6,90

215

Saltsjön

2010

10,0

216

Saltsjön

2011

9,30

217

Saltsjön

2012

9,00

218

Saltsjön

2013

9,40

219

Saltsjön

2014

13,4

220

Saltsjön

2015

14,4

221

Saltsjön

2016

12,9

222

Saltsjön

2017

9,23

223

Saltsjön

2018

12,9

224

Saltsjön

2019

12,1

225

Saltsjön

2020

14,7

226

Saltsjön

2022

19,0

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Statusen i Stockholms kustvatten är som bäst otillfredsställande med avseende på klorofyll. Nedåtgående trender uppvisas i Brunnsviken och Djurgårdsbrunnsviken, vilket tyder på att fosforfällningarna i dessa båda vikar har bidragit till minskade halter. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000. Även i Saltsjön har halterna ökat de senaste åren.