Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Drevviken

1982

83

1

Drevviken

1983

81

2

Drevviken

1984

72

3

Drevviken

1985

69

4

Drevviken

1986

59

5

Drevviken

1987

55

6

Drevviken

1988

40

7

Drevviken

1989

51

8

Drevviken

1990

67

9

Drevviken

1991

60

10

Drevviken

1992

73

11

Drevviken

1993

57

12

Drevviken

1994

56

13

Drevviken

1995

38

14

Drevviken

1996

53

15

Drevviken

1997

70

16

Drevviken

1998

77

17

Drevviken

1999

78

18

Drevviken

2000

60

19

Drevviken

2001

51

20

Drevviken

2002

37

21

Drevviken

2003

34

22

Drevviken

2004

35

23

Drevviken

2005

23

24

Drevviken

2006

28

25

Drevviken

2007

24

26

Drevviken

2008

29

27

Drevviken

2009

27

28

Drevviken

2010

31

29

Drevviken

2011

32

30

Drevviken

2012

29

31

Drevviken

2013

23

32

Drevviken

2014

29

33

Drevviken

2015

25

34

Drevviken

2016

25

35

Drevviken

2017

13

36

Drevviken

2018

31

37

Drevviken

2019

33

38

Drevviken

2020

38

39

Drevviken

2021

25

40

Drevviken

2022

24

41

Drevviken

2023

22

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.