Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

1982

5,2

1

Flaten

1983

5,2

2

Flaten

1984

4,7

3

Flaten

1985

4,6

4

Flaten

1986

4,2

5

Flaten

1987

7,5

6

Flaten

1988

7,9

7

Flaten

1989

9,3

8

Flaten

1990

6,8

9

Flaten

1991

9,8

10

Flaten

1992

8,0

11

Flaten

1993

12

12

Flaten

1994

8,3

13

Flaten

1995

9,9

14

Flaten

1996

4,7

15

Flaten

1997

4,5

16

Flaten

1998

4,9

17

Flaten

1999

4,7

18

Flaten

2000

5,4

19

Flaten

2001

3,1

20

Flaten

2002

3,0

21

Flaten

2003

1,7

22

Flaten

2004

1,9

23

Flaten

2005

2,7

24

Flaten

2006

2,8

25

Flaten

2007

2,6

26

Flaten

2008

3,3

27

Flaten

2009

3,7

28

Flaten

2010

4,0

29

Flaten

2011

3,2

30

Flaten

2012

3,3

31

Flaten

2013

3,0

32

Flaten

2014

2,0

33

Flaten

2015

2,0

34

Flaten

2016

2,4

35

Flaten

2017

2,6

36

Flaten

2018

2,8

37

Flaten

2019

2,6

38

Flaten

2020

2,4

39

Flaten

2021

2,1

40

Flaten

2022

2,0

41

Flaten

2023

1,8

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.