Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Judarn

1982

18

1

Judarn

1983

19

2

Judarn

1984

19

3

Judarn

1985

9,7

4

Judarn

1986

21

5

Judarn

1987

22

6

Judarn

1988

22

7

Judarn

1989

9,3

8

Judarn

1990

10

9

Judarn

1991

8,3

10

Judarn

1992

9,3

11

Judarn

1993

7,0

12

Judarn

1994

10

13

Judarn

1995

8,1

14

Judarn

1996

7,0

15

Judarn

1997

3,6

16

Judarn

1998

2,7

17

Judarn

1999

9,5

18

Judarn

2000

7,3

19

Judarn

2001

6,3

20

Judarn

2002

5,4

21

Judarn

2003

5,0

22

Judarn

2004

3,1

23

Judarn

2005

3,4

24

Judarn

2006

4,1

25

Judarn

2007

4,5

26

Judarn

2008

6,2

27

Judarn

2009

7,0

28

Judarn

2010

10

29

Judarn

2011

8,8

30

Judarn

2012

8,6

31

Judarn

2013

6,4

32

Judarn

2014

7,4

33

Judarn

2015

6,0

34

Judarn

2016

7,0

35

Judarn

2017

5,5

36

Judarn

2018

6,5

37

Judarn

2019

5,3

38

Judarn

2020

4,6

39

Judarn

2021

4,1

40

Judarn

2022

3,5

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.