Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Trekanten

1982

110

1

Trekanten

1983

72

2

Trekanten

1984

42

3

Trekanten

1985

47

4

Trekanten

1986

57

5

Trekanten

1987

95

6

Trekanten

1988

110

7

Trekanten

1989

100

8

Trekanten

1990

51

9

Trekanten

1991

15

10

Trekanten

1992

7,5

11

Trekanten

1993

24

12

Trekanten

1994

45

13

Trekanten

1995

34

14

Trekanten

1996

23

15

Trekanten

1997

13

16

Trekanten

1998

13

17

Trekanten

1999

16

18

Trekanten

2000

23

19

Trekanten

2001

28

20

Trekanten

2002

23

21

Trekanten

2003

11

22

Trekanten

2004

11

23

Trekanten

2005

16

24

Trekanten

2006

22

25

Trekanten

2007

18

26

Trekanten

2008

17

27

Trekanten

2009

31

28

Trekanten

2010

32

29

Trekanten

2011

30

30

Trekanten

2012

9,0

31

Trekanten

2013

7,7

32

Trekanten

2014

7,0

33

Trekanten

2015

8,0

34

Trekanten

2016

11

35

Trekanten

2017

9,3

36

Trekanten

2018

7,5

37

Trekanten

2019

9,8

38

Trekanten

2020

8,9

39

Trekanten

2021

9,4

40

Trekanten

2022

3,8

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.