Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.5

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler. Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i vatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I Östersjön är kväve generellt det begränsande näringsämnet då det finns en hög internbelastning av fosfor. Detta löser sig i vattnet från sedimenten när syrehalterna sjunker, främst under sommaren. Detta är en av anledningarna till att man mäter fosforhalter i augusti; för att få en bild av hur höga halter som cirkulerar mellan vatten och sediment.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms vatten, eller bibehållas i de vatten som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-årsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker av ytvattnet i augusti. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

1976

76

1

Brunnsviken

1977

68

2

Brunnsviken

1978

59

3

Brunnsviken

1979

64

4

Brunnsviken

1980

67

5

Brunnsviken

1981

70

6

Brunnsviken

1982

70

7

Brunnsviken

1983

68

8

Brunnsviken

1984

59

9

Brunnsviken

1985

51

10

Brunnsviken

1986

48

11

Brunnsviken

1987

55

12

Brunnsviken

1988

58

13

Brunnsviken

1989

58

14

Brunnsviken

1990

54

15

Brunnsviken

1991

44

16

Brunnsviken

1992

44

17

Brunnsviken

1993

42

18

Brunnsviken

1994

41

19

Brunnsviken

1995

41

20

Brunnsviken

1996

41

21

Brunnsviken

1997

45

22

Brunnsviken

1998

45

23

Brunnsviken

1999

47

24

Brunnsviken

2000

43

25

Brunnsviken

2001

42

26

Brunnsviken

2002

35

27

Brunnsviken

2003

36

28

Brunnsviken

2004

33

29

Brunnsviken

2005

38

30

Brunnsviken

2006

41

31

Brunnsviken

2007

48

32

Brunnsviken

2008

49

33

Brunnsviken

2009

45

34

Brunnsviken

2010

41

35

Brunnsviken

2011

34

36

Brunnsviken

2012

35

37

Brunnsviken

2013

35

38

Brunnsviken

2014

37

39

Brunnsviken

2015

32

40

Brunnsviken

2016

32

41

Brunnsviken

2017

34

42

Brunnsviken

2018

38

43

Brunnsviken

2019

37

44

Brunnsviken

2020

30

45

Djurgårdsbrunnsviken

1972

68

46

Djurgårdsbrunnsviken

1973

53

47

Djurgårdsbrunnsviken

1974

42

48

Djurgårdsbrunnsviken

1975

37

49

Djurgårdsbrunnsviken

1976

35

50

Djurgårdsbrunnsviken

1977

31

51

Djurgårdsbrunnsviken

1978

30

52

Djurgårdsbrunnsviken

1979

28

53

Djurgårdsbrunnsviken

1980

34

54

Djurgårdsbrunnsviken

1981

34

55

Djurgårdsbrunnsviken

1982

34

56

Djurgårdsbrunnsviken

1983

32

57

Djurgårdsbrunnsviken

1984

34

58

Djurgårdsbrunnsviken

1985

39

59

Djurgårdsbrunnsviken

1986

34

60

Djurgårdsbrunnsviken

1987

31

61

Djurgårdsbrunnsviken

1988

29

62

Djurgårdsbrunnsviken

1989

32

63

Djurgårdsbrunnsviken

1990

29

64

Djurgårdsbrunnsviken

1991

25

65

Djurgårdsbrunnsviken

1992

29

66

Djurgårdsbrunnsviken

1993

35

67

Djurgårdsbrunnsviken

1994

42

68

Djurgårdsbrunnsviken

1995

42

69

Djurgårdsbrunnsviken

1996

55

70

Djurgårdsbrunnsviken

1997

65

71

Djurgårdsbrunnsviken

1998

59

72

Djurgårdsbrunnsviken

1999

49

73

Djurgårdsbrunnsviken

2000

34

74

Djurgårdsbrunnsviken

2001

48

75

Djurgårdsbrunnsviken

2002

48

76

Djurgårdsbrunnsviken

2003

59

77

Djurgårdsbrunnsviken

2004

46

78

Djurgårdsbrunnsviken

2005

40

79

Djurgårdsbrunnsviken

2006

34

80

Djurgårdsbrunnsviken

2007

36

81

Djurgårdsbrunnsviken

2008

45

82

Djurgårdsbrunnsviken

2009

40

83

Djurgårdsbrunnsviken

2010

39

84

Djurgårdsbrunnsviken

2011

30

85

Djurgårdsbrunnsviken

2012

28

86

Djurgårdsbrunnsviken

2013

42

87

Djurgårdsbrunnsviken

2014

61

88

Djurgårdsbrunnsviken

2015

66

89

Djurgårdsbrunnsviken

2016

60

90

Djurgårdsbrunnsviken

2017

64

91

Djurgårdsbrunnsviken

2018

80

92

Djurgårdsbrunnsviken

2019

92

93

Djurgårdsbrunnsviken

2020

73

94

Hammarby sjö

1994

38

95

Hammarby sjö

1995

34

96

Hammarby sjö

1996

52

97

Hammarby sjö

1997

57

98

Hammarby sjö

1998

61

99

Hammarby sjö

1999

33

100

Hammarby sjö

2000

29

101

Hammarby sjö

2001

28

102

Hammarby sjö

2002

31

103

Hammarby sjö

2003

35

104

Hammarby sjö

2004

36

105

Hammarby sjö

2005

36

106

Hammarby sjö

2006

36

107

Hammarby sjö

2007

38

108

Hammarby sjö

2008

41

109

Hammarby sjö

2009

41

110

Hammarby sjö

2010

36

111

Hammarby sjö

2011

33

112

Hammarby sjö

2012

31

113

Hammarby sjö

2013

30

114

Hammarby sjö

2014

33

115

Hammarby sjö

2015

34

116

Hammarby sjö

2016

37

117

Hammarby sjö

2017

35

118

Hammarby sjö

2018

38

119

Hammarby sjö

2019

38

120

Hammarby sjö

2020

35

121

Husarviken

1979

150

122

Husarviken

1980

160

123

Husarviken

1981

150

124

Husarviken

1982

140

125

Husarviken

1983

120

126

Husarviken

1984

120

127

Husarviken

1991

97

128

Husarviken

1992

120

129

Husarviken

1993

230

130

Husarviken

1994

260

131

Husarviken

1995

240

132

Husarviken

1996

160

133

Husarviken

1997

130

134

Husarviken

1998

110

135

Husarviken

1999

120

136

Husarviken

2000

130

137

Husarviken

2001

170

138

Husarviken

2002

160

139

Husarviken

2003

150

140

Husarviken

2004

110

141

Husarviken

2005

110

142

Husarviken

2006

100

143

Husarviken

2007

110

144

Husarviken

2008

120

145

Husarviken

2009

170

146

Husarviken

2010

200

147

Husarviken

2011

190

148

Husarviken

2012

220

149

Husarviken

2013

250

150

Husarviken

2014

280

151

Husarviken

2015

280

152

Husarviken

2016

250

153

Husarviken

2017

240

154

Husarviken

2018

190

155

Husarviken

2019

180

156

Husarviken

2020

140

157

Lilla Värtan

1972

130

158

Lilla Värtan

1976

47

159

Lilla Värtan

1977

41

160

Lilla Värtan

1978

43

161

Lilla Värtan

1979

35

162

Lilla Värtan

1980

35

163

Lilla Värtan

1981

33

164

Lilla Värtan

1982

40

165

Lilla Värtan

1983

37

166

Lilla Värtan

1984

36

167

Lilla Värtan

1985

33

168

Lilla Värtan

1986

36

169

Lilla Värtan

1987

31

170

Lilla Värtan

1988

29

171

Lilla Värtan

1989

30

172

Lilla Värtan

1990

45

173

Lilla Värtan

1991

44

174

Lilla Värtan

1992

44

175

Lilla Värtan

1993

35

176

Lilla Värtan

1994

37

177

Lilla Värtan

1995

32

178

Lilla Värtan

1996

29

179

Lilla Värtan

1997

27

180

Lilla Värtan

1998

28

181

Lilla Värtan

1999

23

182

Lilla Värtan

2000

25

183

Lilla Värtan

2001

26

184

Lilla Värtan

2002

28

185

Lilla Värtan

2003

25

186

Lilla Värtan

2004

25

187

Lilla Värtan

2005

29

188

Lilla Värtan

2006

31

189

Lilla Värtan

2007

38

190

Lilla Värtan

2008

34

191

Lilla Värtan

2009

38

192

Lilla Värtan

2010

30

193

Lilla Värtan

2011

32

194

Lilla Värtan

2012

35

195

Lilla Värtan

2013

34

196

Lilla Värtan

2014

33

197

Lilla Värtan

2015

29

198

Lilla Värtan

2016

34

199

Lilla Värtan

2017

40

200

Lilla Värtan

2018

42

201

Lilla Värtan

2019

42

202

Lilla Värtan

2020

36

203

Saltsjön

1976

48

204

Saltsjön

1977

44

205

Saltsjön

1978

43

206

Saltsjön

1979

35

207

Saltsjön

1980

33

208

Saltsjön

1981

33

209

Saltsjön

1982

35

210

Saltsjön

1983

40

211

Saltsjön

1984

41

212

Saltsjön

1985

41

213

Saltsjön

1986

43

214

Saltsjön

1987

39

215

Saltsjön

1988

37

216

Saltsjön

1989

35

217

Saltsjön

1990

49

218

Saltsjön

1991

50

219

Saltsjön

1992

53

220

Saltsjön

1993

52

221

Saltsjön

1994

50

222

Saltsjön

1995

41

223

Saltsjön

1996

33

224

Saltsjön

1997

34

225

Saltsjön

1998

34

226

Saltsjön

1999

26

227

Saltsjön

2000

23

228

Saltsjön

2001

23

229

Saltsjön

2002

27

230

Saltsjön

2003

26

231

Saltsjön

2004

28

232

Saltsjön

2005

30

233

Saltsjön

2006

31

234

Saltsjön

2007

34

235

Saltsjön

2008

32

236

Saltsjön

2009

33

237

Saltsjön

2010

29

238

Saltsjön

2011

27

239

Saltsjön

2012

26

240

Saltsjön

2013

26

241

Saltsjön

2014

33

242

Saltsjön

2015

33

243

Saltsjön

2016

38

244

Saltsjön

2017

41

245

Saltsjön

2018

42

246

Saltsjön

2019

42

247

Saltsjön

2020

35

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Trenderna för fosfor i Stockholms kustvatten är otydliga. I flera fall förbättrades halterna av fosfor efter att kväverening infördes i avloppsreningsverken 1990, men i många fall är de fortfarande höga på grund av stor påverkan uppströms, från kringliggande mark och från bottnarna.

Brunnsviken har en tydligt nedåtgående trend. Det kan bero på att bottenvatten har pumpats ut till Lilla Värtan sedan år 1982 för att minska utbredningen av syrefritt bottenvatten och minska läckaget av fosfor från bottnarna . Lilla Värtans fosforhalter har varit relativt stabila sedan 1980 och fosforhalterna i Hammarby Sjö har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. I Husarviken, som är en smal vik i anslutning till Lilla Värtan, har halterna stigit sedan provtagningen startade med högst uppmätta halter i stadens kustvatten. Från år 2015, då kvävehalten var som högst i Husarviken, syns under senare år en nedåtgående trend. Även i Djurgårdsbrunnsviken är halterna höga. Fosforfällningar har genomförts i Brunnsviken (2019) samt Djurgårdsbrunnsviken (2020) i syfte att minska belastningen av fosfor från bottnarna. Läs mer om denna åtgärd under respektive vatten.

Uppdaterad: 2022-11-25