Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förorenade områden, åtgärdsstatus

Indikator TEMA.6.20.2

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie. Nedan redovisas åtgärdsstatus för de områden i Stockholms stad som har mycket hög eller hög risk enligt MIFO-klassningen.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (objekt)

0

Totalt

2008

55

1

Totalt

2010

63

2

Totalt

2011

67

3

Totalt

2012

77

4

Totalt

2014

150

5

Totalt

2016

164

6

Totalt

2017

166

7

Totalt

2018

207

8

Inventerad

2008

33

9

Inventerad

2010

39

10

Inventerad

2011

39

11

Inventerad

2012

50

12

Inventerad

2014

104

13

Inventerad

2016

101

14

Inventerad

2017

110

15

Inventerad

2018

148

16

Förstudie genomförd

2008

13

17

Förstudie genomförd

2010

13

18

Förstudie genomförd

2011

14

19

Förstudie genomförd

2012

13

20

Förstudie genomförd

2014

26

21

Förstudie genomförd

2016

44

22

Förstudie genomförd

2017

41

23

Förstudie genomförd

2018

44

24

Huvudstudie genomförd

2008

5

25

Huvudstudie genomförd

2010

6

26

Huvudstudie genomförd

2011

5

27

Huvudstudie genomförd

2012

5

28

Huvudstudie genomförd

2014

3

29

Huvudstudie genomförd

2016

7

30

Huvudstudie genomförd

2017

1

31

Huvudstudie genomförd

2018

1

32

Delvis åtgärdad

2008

4

33

Delvis åtgärdad

2010

5

34

Delvis åtgärdad

2011

9

35

Delvis åtgärdad

2012

9

36

Delvis åtgärdad

2014

17

37

Delvis åtgärdad

2016

12

38

Delvis åtgärdad

2017

14

39

Delvis åtgärdad

2018

14

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet

Kommentar

Av de områden som har inventerats och riskklassats i Stockholms stad finns det 207 områden som bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2).

Flera områden har åtgärdats och avförts från listan samtidigt som nya områden har identifieras. Se även separat nyckeltal om antalet åtgärdade förorenade områden.

Uppdaterad: 2020-01-14