Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i väggmossa

Indikator TEMA.6.1.10

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analys av väggmossa ingår i den nationella och regionala miljöövervakningen. Nedan redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Koppar i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g)

0

Median

1990

7,30

1

Median

1995

8,54

2

Median

2000

9,35

3

Median

2005

7,40

4

Median

2010

8,76

5

Median

2020

6,95

6

Medel

1990

7,14

7

Medel

1995

8,65

8

Medel

2000

9,42

9

Medel

2005

8,24

10

Medel

2010

8,87

11

Medel

2020

8,36

12

Akalla

1990

5,55

13

Akalla

1995

7,05

14

Akalla

2000

7,27

15

Akalla

2005

7,13

16

Akalla

2010

8,44

17

Akalla

2020

7,30

18

Djurgården

1990

7,47

19

Djurgården

1995

9,62

20

Djurgården

2000

9,35

21

Djurgården

2005

7,53

22

Djurgården

2010

7,63

23

Djurgården

2020

7,60

24

Fiskartorpet

1990

8,38

25

Fiskartorpet

1995

8,64

26

Fiskartorpet

2000

10,89

27

Fiskartorpet

2005

10,08

28

Fiskartorpet

2010

11,33

29

Fiskartorpet

2020

6,60

30

Flaten

1990

5,43

31

Flaten

1995

11,50

32

Flaten

2000

6,26

33

Flaten

2005

6,49

34

Flaten

2010

6,40

35

Flaten

2020

5,40

36

Grimsta

1990

9,35

37

Grimsta

1995

10,60

38

Grimsta

2000

11,03

39

Grimsta

2005

8,35

40

Grimsta

2010

9,24

41

Grimsta

2020

6,00

42

Hammarbyhöjden

1990

8,36

43

Hammarbyhöjden

1995

6,02

44

Hammarbyhöjden

2000

8,62

45

Hammarbyhöjden

2005

7,27

46

Hammarbyhöjden

2010

9,07

47

Hammarbyhöjden

2020

10,00

48

Högdalstoppen

1990

7,19

49

Högdalstoppen

1995

12,70

50

Högdalstoppen

2000

10,58

51

Högdalstoppen

2005

14,73

52

Högdalstoppen

2010

13,44

53

Högdalstoppen

2020

21,00

54

Judarn

1990

6,40

55

Judarn

1995

6,47

56

Judarn

2000

6,02

57

Judarn

2005

6,81

58

Judarn

2010

8,05

59

Judarn

2020

6,60

60

Lövsta

1990

8,25

61

Lövsta

1995

11,11

62

Lövsta

2000

14,20

63

Lövsta

2005

10,56

64

Lövsta

2010

6,80

65

Lövsta

2020

6,50

66

Solberga

1990

6,89

67

Solberga

1995

7,24

68

Solberga

2000

10,51

69

Solberga

2005

7,19

70

Solberga

2010

10,83

71

Solberga

2020

9,10

72

Sätra

1990

4,97

73

Sätra

1995

4,44

74

Sätra

2005

4,18

75

Sätra

2010

5,46

76

Sätra

2020

5,60

77

Ulvsundaberget

1990

7,41

78

Ulvsundaberget

1995

8,44

79

Ulvsundaberget

2000

8,85

80

Ulvsundaberget

2005

8,57

81

Ulvsundaberget

2010

9,70

82

Ulvsundaberget

2020

8,60

Datakälla: Regional miljöövervakning, IVL
Tema