Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i väggmossa

Indikator TEMA.6.1.10

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analys av väggmossa ingår i den nationella och regionala miljöövervakningen. Nedan redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Koppar i väggmossa

Datakälla: Regional miljöövervakning, IVL
Senaste värdet:
6,95 µg/g (2020).
Utgångsvärde:
9,35 µg/g (2000).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Röd

>16,00 µg/g

1

 Orange

12,00–16,00 µg/g

2

 Gul

6,00–12,00 µg/g

3

 Grön

2,00–6,00 µg/g

4

 Blå

<2,00 µg/g

Tema