Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel våtmark

Indikator TEMA.4.11.4.1

Indikatorn följer utvecklingen för våtmark/myrmark i kommunen. Våtmarker utgör en biologiskt viktig del av landskapet som är livsmiljö för ett stort antal djur- och växtarter.

Huvudklassen "myrmark" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av våtmarker med myrvegetation på torvunderlag. Torvmark där trädtäckningen är minst 30% kallas "trädklädd myr", övrig torvmark är antingen "videkärr" med buskar eller "öppen myr".

Andel av kommunens totala yta som utgörs av våtmark/myrmark

Datakälla: Miljöförvaltningen: Databas för Stockholms biotoper 2009, samt reviderad databas för Stockholms biotoper år 1998.
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 1998.
Senaste värdet:
0,05 % (2009).
Utgångsvärde:
0,05 % (1998).

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala yta med våtmark/myrmark varit konstant mellan åren 1998 och 2009. Detta är sannolikt ett trendbrott jämfört med 1900-talet, då flera tidigare kända våtmarker dränerades.
Den totala andelen våtmark av landytan uppgår endast till knappa 0,1% (drygt 10 hektar), men utgör ett biologiskt viktigt inslag i landskapet. Under 2000-talet har flera våtmarker och småpölar restaurerats i staden, vilka dock upptar en alltför liten yta för att ge utslag i statistiken.

Uppdaterad: 2013-12-06