Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Närproducerade varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q69.4

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja närproducerade varor?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Alltid

 5

2021

1

Oftast

 36

2021

2

Ibland

 46

2021

3

Sällan

 8

2021

4

Aldrig

 2

2021

5

Vet inte

 3

2021

6

Oftast + Alltid

 41

2021

Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen svarande som uppger att de alltid köper närproducerade dagligvaror ligger konstant kring ca 5 %. Svaranden som ofta köper närproducerade dagligvaror har sedan konsumtionsvanorna började undersökas år 2010 ökat med 14 %. År 2021 uppgick andelen till 36 %.

Uppdaterad: 2022-12-20