Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetariska måltider

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q70

Fråga: Hur ofta är dina huvudmåltider vegetariska, d.v.s. innehåller ej kött, fisk, skaldjur, fågel eller vilt?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Alltid

 8

2021

1

Oftast

 28

2021

2

Ibland

 38

2021

3

Sällan

 19

2021

4

Aldrig

 6

2021

5

Vet inte

 1

2021

6

Oftast + Alltid

 36

2021

Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen.

Kommentar

Stockholmarnas vana att äta vegetariskt har ökat betydligt. 36 procent av de svarande anger att de alltid eller oftast äter vegetariskt. Det är numera vanligare att alltid äta vegetariska måltider än att aldrig äta vegetariska måltider.

Uppdaterad: 2022-11-14